Använd eldstaden korrekt

Med rätt användning av eldstaden säkerställer du att eldningen blir så energieffektiv och ren som möjligt. Utöver eldstadens kapacitet kräver lågemissionsförbränning att du använder torr ved som bränsle. Kapaciteten och användningsmetoderna varierar mellan eldstäderna, så läs alltid noggrant igenom bruksanvisningen för din eldstad.

Värm eldstaden enligt anvisningarna

Tändning av eldstaden

Innan du tänder eldstaden, se till att det finns tillräckligt med förbränningsluft och drag i rökkanalen. Draget i en kall eldstad kan kontrolleras genom att öppna luckan en aning och tända en tändsticka. Om lågan inte vänder sig mot brännkammaren har rökkanalen inte tillräckligt drag. Ta då bort rengöringsluckan och värm upp rökkanalen med t.ex. en värmepistol.

Ved behöver mycket luft för att brinna. Om eldstaden har direktintag av förbränningsluft, se till att rummet får tillräckligt med ersättningsluft. Vid behov kan du till exempel öppna ett fönster.

Använd ved som är 3–5 cm (max 3 cm för spisar) i diameter för att tända brasan. Placera veden löst och lägg tillräckligt med tändmaterial på och mellan vedträden. Korrekt placering och mängd ved hittar du i produktens bruksanvisning. Som tändmaterial kan du till exempel använda braständare.

Använd inte tändvätska.

Viktigt! Veden i NunnaUuni täljstenseldstäder måste alltid tändas underifrån.

Tändning underifrån passar bäst för NunnaUunis förbränningsmetod, som möjliggör snabb antändning och temperaturhöjning. Golden Fire-metoden gör att veden förgasas och brinner vid en hög och jämn temperatur på 800–1200 grader under hela förbränningsprocessen. Den höga förbränningstemperaturen förbättrar eldstadens energieffektivitet och minimerar också mängden skadliga polycykliska aromatiska kolväten (PAK).

Påfyllning av ved

Tillför ved när ungefär hälften av den tidigare vedmängden har brunnit upp. De nya vedträden bör vara större, 8–10 cm (5–8 cm för kaminer) i diameter. Följ anvisningarna om maximal mängd ved och eldningstid i bruksanvisningen för eldstaden.

Det bästa sättet att säkerställa rätt mängd ved till eldstaden är att väga veden vid de första användningarna.

Se till att ha lämpligt drag under hela uppvärmningsfasen. Produktguiden anger de korrekta inställningarna för förbränningsluften för att säkerställa bästa förbränningsresultat. För lite drag och brist på förbränningsluft orsakar sot- och kreosotuppbyggnad i rökgångar och rökkanaler. Kreosoten minskar värmelagringsförmågan och är också en brandrisk. Draget är idealiskt när veden brinner stadigt med en klar låga.

Håll eldstadens dörr stängd under uppvärmning. Lämna inte brinnande ved utan uppsikt.

Glödfasen börjar när hälften av veden som du lagt i sist har brunnit ut. Om du öppnar Golden Fire-gallret under glödfasen ökar luftflödet genom glöden och påskyndar förbränningen. Glöd som brinner snabbt ger den bästa uppvärmningseffekten.

Brinnande glöd producerar också farlig kolmonoxid. Stäng rökgasspjället när kolen har brunnit ner och slutat glöda.

Viktigt! Följ alltid bruksanvisningen för eldstaden när du eldar.

A woman enjoys the warmth of the fire in the living room

A pile of wood

Elda endast med torr ved i eldstaden

Använd endast torr ved för eldning. Den brinner bra och ger den bästa värmeeffekten. Fuktprocenten i färsk ved är cirka 45–55 %. Den idealiska fukthalten i ved är 15–20 %. Om veden är för fuktig sjunker förbränningstemperaturen, eldstadens effektivitet försämras, det bildas utsläpp och draget i rökkanalen blir svagare. Förbränningsgaser med hög fukthalt orsakar också kreosotuppbyggnad i eldstaden och rökkanalen, vilket ökar risken för rökgasbrand.

Hur ska brännved torkas?

Brännved torkas genom att förvara färsk och kluven ved i ett luftigt utrymme, skyddat från regn. Torkningstidens längd varierar mellan olika träslag. I genomsnitt tar det cirka två år att torka brännved. Veden är torr när det hörs ett distinkt slagljud när man slår ihop två vedklabbar.

Ta in veden inomhus minst 48 timmar före användning.

A pile of wood outside

Diagrammet visar hur mycket mer av andra träslag som behövs jämfört med björk för att producera samma mängd värmeenergi. Al till exempel kräver cirka 40 % mer ved vid eldning jämfört med björk.

Skillnader mellan träslag vid uppvärmning

Olika träslag har olika egenskaper, så deras värmevärden är också olika. Björk till exempel är ett tätt träslag, så dess värmevärde är högre än mer porösa träslag.

Hitta närmaste återförsäljare och installationsservice

Vill du utforska NunnaUunis sortiment närmare? Behöver du hjälp med installationen? Här hittar du närmaste återförsäljare och företag som erbjuder installationstjänster.

Hitta din närmaste återförsäljare och installationstjänst

Frågor om produkterna?

Har du frågor om våra produkter? Våra experter svarar gärna på alla frågor.

Kontakta oss