Dataskyddbeskrivning

Registerbeskrivning och information om behandling av uppgifter

1. Registeransvarig

NunnaUuni Ab (2081322-8) och Nunnanlahden Uuni Ab (04999243-0)
Joensuuntie 1344 C
FI-83940 Nunnanlahti, Finlande
Telefon: + 358 207 508 207
E-post: info@nunnauuni.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

NunnaUuni Oy
Joensuuntie 1344 C
FI-83940 Nunnanlahti, Finlande
Telefon: + 358 207 508 207
E-post: info@nunnauuni.fi

3. Registrets namn

NunnaUnnis kundregister

4. Syfte med behandling av personuppgifter

Syftet med behandling av personuppgifter är i första hand kundförhållandet mellan NunnaUuni och kunden. Uppgifterna behandlas för kundrelationen mellan kund och NunnaUuni, avtal, webbplatsens användning, med särskilt tillstånd av kunden eller baserat på lagstiftningens villkor.

Personuppgifterna används:

 • För upprätthållande av kundförhållande
 • För behandling av kundfeedback, broschyrbeställningar, kontakt- och offertbegäran och svarandet på dem
 • För förverkligande av kundrelationskommunikation och marknadsföring
 • För uppföljning av elektroniska nättjänster och statistik för utveckling av tjänster, marknadsföringssyften och för att underlätta kundrelationen.
 • För att vårda och utveckla kundförhållandet
 • För att producera en mer personligt riktat innehåll och marknadsföring
 • För att förbättra kundupplevelsen
 • För direkt marknadsföring, åsikts- eller marknadsundersökningar

5. Registrets faktainnehåll

Kundregistret kan bestå av följande uppgifter:

 • Personens namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post adress
 • Intressen
 • Användarens IP-adress
 • Tidsuppgifter

6. Källor som i regel används för registret

Information gällande kunden samlas i första hand från kunden själv i samband med beställning, köp och användning av tjänst, i avdelningen för blanketter i internet tjänsten (beställning av broschyr, kontakt- eller offertbegäran, feedback), i samband med kundservicesituationer eller övrigt direkt från kunden. Det uppstår även uppgifter om kunden i NunnaUunis datasystem genom användningen av tjänster. Uppgifter uppdateras även från befolkningssystemet eller från övriga motsvarande yttre datakällor.

7. Överlåtelse av uppgifter utanför Europeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Personuppgifterna i kundregistret överlåts inte till tredje part utanför NunnaUuni, försäljningsnätverket eller till tjänsternas producenter.

Uppgifterna i kundregistret överlåts inte, utanför Europeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller länder som Europeiska kommissionen ansett har tillräckligt hög nivå på dataskyddet, på sätt som inte är tillåtna i dataskyddsförordningen.

8. Användning av cookies

Cookies är små textdokument som skickas till användarens egen dator och sedan lagras på den. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. På NunnaUunis hemsida används cookies och motsvarande tekniker för att förverkliga och utveckla webbplatsen och tjänsterna, för att förbättra användarupplevelsen och för att rikta marknadsföringen i de tjänster som NunnaUuni eller dess partners erbjuder.

Med hjälp av cookies kan NunnaUuni samla in uppgifter om till exempel från vilken adress besökaren kommit till adressen, vilka av våra webbsidor som bläddras och när, vilken webbläsare används, vad är din huvudenhets användningssystem, vad är datorns IP-adress. Man kan inte enbart med cookies identifiera användaren. Men uppgifter som man fått med cookies eller motsvarande tekniker kan kopplas ihop med en identifierad användare som till exempel har beställt ett nyhetsbrev eller anmält sig till NunnaUunis evenemang. Då samlas information in och hanteras på sätt som framgår ur dataskyddsbeskrivningen.

Du kan om du vill förbjuda användning av cookies genom att ändra webbläsarens inställningar så att webbläsaren inte godkänner att cookies lagras. Om funktionen kopplas bort, kan det leda till att vissa tjänsters funktion blir långsammare eller tillträde till en del nätsidor förhindras helt.

NunnaUunis sidor använder sig av Google Analytics analysverktyg. Google Analytics applikationen använder cookies, och med hjälp av dem görs statistik upp och webbplatsens användnings analyseras. Cookies samlar in anonym information om nättjänstens trafik, och denna information kopplas inte ihop med en enskild person. Du kan förhindra uppföljningen med Google Analytics opt-out funktion.

NunnaUuni kan också använda information som samlats in från webbplatsens användning till riktad marknadsföring eller innehållsproduktion till webbläsaren. NunnaUuni kan skapa målgrupper på basen av vilka Internet-sidor en viss webbläsare har besökt. Till dessa målgrupper kan NunnaUuni presentera reklam eller innehåll som antagligen intresserar dem på basen av tidigare nätbeteende. NunnaUuni kan använda samarbetspartners för skapandet av målgruppssegmenten, samt beteendeinformation som samlats in på webbplatser utanför NunnaUuni.

Om du inte vill att reklamen riktas enligt dina intresseområden, kan du hindra riktande i sin helhet eller enligt företag genom sidan YourOnlineChoices.

9. Dataskyddsprinciper

Vi säkerställer att hanteringen av NunnaUunis personuppgifter säker och att personuppgifter hålls konfidentiella, intakta och användbara genom adekvata tekniska och administrativa åtgärder i enlighet med NunnaUunis dataskyddsprinciper. Personuppgifterna är skyddade från otillbörligt tillträde och från olaglig eller oavsiktlig datahantering.

Endast NunnaUuni arbetstagare som särskilt är berättigade att hantera personuppgifter, hanterar personuppgifter på ett sätt som förutsätts av dem i arbetsbeskrivningen samt samarbetspartners som på NunnaUunis uppdrag upprätthåller och utvecklar tjänster.

10. Rätt till insyn

Kunden har rätt att granska vilka uppgifter om honom är sparade i registret. En begäran skall skickas skriftlig och undertecknad till adressen: NunnaUuni Ab, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, Finland. Kunden bör i sin begäran berätta alla uppgifter som är viktiga för att finna informationen: Namn, adress, telefonnummer. Registeransvariga kan vid behov be kunden som vill granska uppgifterna att styrka sin identitet.

11. Rätt att få uppgifterna korrigerade

Kunden har rätt att kontrollera sina uppgifter som lagrats i registret och kräva att felaktiga uppgifter korrigeras eller att bristfälliga uppgifter kompletteras. Om en person vill granska de uppgifter som lagrats om honom eller kräva en rättelse, bör begäran skickas skriftligt till adressen: NunnaUuni Ab, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, Finland. Registeransvariga kan vid behov be kunden som vill granska uppgifterna att styrka sin identitet.

12. Övriga rättigheter som hör till hanteringen av personuppgifter

Kunden har rätt att be att hans personuppgifter avlägsnas från registret (”rätt att bli glömd”). Dessutom har den registrerade även andra rättigheter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, så som begränsandet av personuppgiftshanteringen i vissa situationer så som direktmarknadsföring. Begäran skall skickas skriftligt till den registeransvariga. Den registeransvariga kan vid behov be kunden som vill granska uppgifterna att styrka sin identitet.

13. Upphovsrätt och varumärken

Upphovsrätten och övriga immaterialrättigheter för dessa sidor tillhör NunnaUuni. NunnaUuni samt märken och logotyper på webbplatsen tillhör NunnaUuni och de varumärken eller registrerade varumärken som NunnaUuni representerar. Det är tillåtet att använda webbplatsen och de uppgifter den innehåller till privat bruk, inte i kommersiellt syfte. I övrigt är det förbjudet att kopiera, överföra, distribuera eller lagra webbplatsens innehåll i alla former, utan NunnaUunis skriftliga tillstånd på för hand.

14. Ansvar

Innehållet på denna webbplats levereras ”som de är”. Användningen av information eller tjänst på denna webbplats sker på användarens eget ansvar, NunnaUuni ansvarar inte för sidornas innehåll, riktighet, precision eller pålitlighet och garanterar inte att sidorna fungerar utan avbrott och felfritt.

NunnaUuni är inte ansvarig för direkt eller indirekt skada som uppstår på grund av den webbplats den erbjuder eller ett avbrott i den, även om man skulle ha anmält till NunnaUuni om möjligheten att en sådan skada sker. NunnaUunis ansvar sträcker sig så långt som Finlands lag tvingar enligt förordningarna.

15. Länkar och kopplingar inom sociala medier

På webbplatsen kan finnas länkar och kopplingar till nättjänster från tredje part samt s.k. kopplingar till sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, YouTube). Kopplingar till tredje part som finns på NunnaUunis sidor laddas från dessa tjänsters egna servrar, då tredje part kan ställa in egna cookies. På tjänster som erbjuds av tredje part på NunnaUunis webbplats och applikationer erbjudna av tredje part tillämpas användningsvillkor och övriga villkor för tredje part. NunnaUuni är inte ansvarig för det material som finns på sidor som erbjuds av tredje part eller användningen av materialet.

Hitta närmaste återförsäljare och installationsservice

Vill du utforska NunnaUunis sortiment närmare? Behöver du hjälp med installationen? Här hittar du närmaste återförsäljare och företag som erbjuder installationstjänster.

Hitta din närmaste återförsäljare och installationstjänst

Frågor om produkterna?

Har du frågor om våra produkter? Våra experter svarar gärna på alla frågor.

Kontakta oss