Underhåll din eldstad regelbundet

Underhåll eldstaden och rökkanalerna regelbundet

Eldstadens kanaler bör kontrolleras och rengöras minst en gång per eldningssäsong. Se alltid till att följa lands- och regionspecifika riktlinjer och föreskrifter när du rengör rökkanalen och eldstaden. Om du märker att draget i eldstaden har försvagats bör rengöringen tidigareläggas.

  • Rengör alltid gallret från aska innan du eldar.
  • Ta bort askan innan asklådan är full.

Noggrann rengöring av gallret säkerställer att förbränningsluften kan passera obehindrat, vilket också förhindrar att gallret överhettas och går sönder.

Kontrollera anvisningarna för din eldstad.

Som material är täljsten en naturprodukt som kräver mycket lite underhåll.

Täljsten absorberar inte fett, så all smuts som bildas exempelvis vid matlagning på vedkaminer ligger kvar på stenens yta och kan lätt torkas av.

Tips för rengöring:

  • Dörrglaset kan rengöras med glasrengöringsmedel och den keramiska kaminhällen med rengöringslösning eller aska och fuktiga pappershanddukar.
  • Rengör eldstaden från damm och sopor med en mjuk borste eller dammsug försiktigt med ett borstmunstycke.
  • Du kan torka av damm och lätt smuts från ytan på täljstenskaminen med en fuktig trasa medan du städar resten av hemmet.
  • Om du vill använda en rengöringslösning på täljstenskaminen passar ett allmänt rengöringsmedel eller till exempel det ekologiska rengöringsmedlet Universal Stone.
  • Om det har byggts upp stearin- eller andra smutsfläckar på kaminytan under en längre tid kan du använda avfettningsmedel såsom bromsrengörare för att ta bort dem. Se till att medlet är lämpligt för täljstensytan genom att testa det på en yta som inte är synlig. Viktigt! Avfettningsmedel antänds lätt, så använd det inte intill en varm spis eller öppen låga.

Hitta närmaste återförsäljare och installationsservice

Vill du utforska NunnaUunis sortiment närmare? Behöver du hjälp med installationen? Här hittar du närmaste återförsäljare och företag som erbjuder installationstjänster.

Hitta din närmaste återförsäljare och installationstjänst

Frågor om produkterna?

Har du frågor om våra produkter? Våra experter svarar gärna på alla frågor.

Kontakta oss