Calor-eldstad är perfekt för moderna energitäta hus

Den nya generationens värmelagrande Calor-kaminer från NunnaUuni kompletterar modellurvalet bestående av massiva, värmelagrande täljstenseldstäder och de lätta DEKO-eldstäderna. Den värmetåliga Mammutti-täljstensarten möjliggör ren förbränning i Calor-eldstäderna och ger en behagligt mjuk och länge kvardröjande värmenjutning i det moderna hemmet.

NunnaUunis renlinjiga nyhetskamin Calor Hexa och den behagliga värmenjutning som om den sprider, passar perfekt i det täta och energieffektiva jordvärmehuset MinunVALO som visas på St. Michels bostadsmässa.

En ren och unik värmenjutning möter kraven på tätt byggande

Utgångspunkten för planeringen av mässhuset MinunVALO på bostadsmässan i St. Michel var energieffektivitet och ren inneluft. I ett så här tätt, energieffektivt jordvärmehus med separat ventilation passar NunnaUuni-eldstadens rena förbränning och den behagliga värmenjutning som Calor Hexa tillhandahåller perfekt.

Kaminens själ är den patenterade injektorvärmelagraren av Mammutti-täljsten inne i eldstaden, som via sina fyra kanaler snabbt tillvaratar hettan från förbränningen med hjälp av Mammutti-täljstenens goda värmeledningsförmåga.

Calor-täljstenskaminerna har testats enligt CE EN 15250 för värmelagrande eldstäder, vilken är den mest realistiska testmetoden för eldstäder i Europa. Testet mäter rökgaserna under hela förbränningsprocessen, från antändning av veden tills brasan slocknar. Detta har bekräftat att de skadliga utsläppen i Calor- eldstäderna är minimala och att inga luktproblem eller hälsorisker uppstår i omgivningen.

Samtidigt som injektorvärmelagraren tillvaratar värmen från rökgaserna kyls gaserna ned till en trygg temperatur före rökkanalen. Den värmelagrande Calor-eldstaden avger med en uppvärmning behaglig värme i upp till 24 timmar.

I enlighet med det tyska godkännandeförfarandet har de värmelagrande Calor-eldstädernas konstruktion testats som oberoende av inneluften. Då leds luften som krävs för förbränningen till eldstaden direkt utifrån. Eldstadens täthet också efter en lång tids drift har bekräftats med produkttester, vilket gör Calor till en unik eldstadslösning i dagens energieffektiva och täta hus.

Tidlöst formspråk och naturligt grå täljsten

Calor-kollektionens exteriörer består huvudsakligen av äkta grå natursten, Mammutti-täljstensarten kombinerad med ett renlinjigt och elegant formspråk. De fantastiska utseendealternativen och de uttrycksfulla stenytorna ger oändliga möjligheter att placera eldstäderna i olika utrymmen med varierande inredningsstilar.

Calor Rondo-eldstadens formgivning ger eldstäderna ett nytt, lekfullt utseende. Täljstenarnas placering i ringform avviker från konventionella lösningar. Eldstadens utseende lättas upp av effektfärgen som skymtar mellan stenarna.
Calor Quadra-eldstadens renlinjiga formgivning passar till många inredningsstilar. Mammutti-täljstenens injektorvärmelagrare inne i kaminen avger värme jämt och länge.
Calor Ellipse-eldstaden med sina lekfullt rundade kanter och räfflade täljstensyta ger täljstenskaminen ett intressant och modernt utseende.

Hitta närmaste återförsäljare och installationsservice

Vill du utforska NunnaUunis sortiment närmare? Behöver du hjälp med installationen? Här hittar du närmaste återförsäljare och företag som erbjuder installationstjänster.

Hitta din närmaste återförsäljare och installationstjänst

Frågor om produkterna?

Har du frågor om våra produkter? Våra experter svarar gärna på alla frågor.

Kontakta oss