En brasugn i massiv täljsten värmer länge

Med en värmelagrande NunnaUuni- eldstad fortsätter Gyllene Eldens atmosfär under en lång tid efter att lågorna släckts i form av en behaglig, mjukt strålande värme. Värmenjutningen och Gyllene Eldens rena förbränning garanterar Mammutti-täljstenens värmebeständighet, dess goda värmelagringskapacitet och dess utmärkta värmeledningsförmåga. I NunnaUuni-brasugnar används Mammutti-täljsten från eldhärd till yta.

Mammutti-täljsten överför värmen snabbt till härdens inre strukturer – till skillnad från tegel eller gjutna element, vars termiska egenskaper klassificeras som isolering. Snabb lagring av värme förkortar härdens uppvärmningstid och minskar vedmängden.

Den finkorniga Mammutti-täljstenen tål hög hetta, vilket gör att den kan användas redan i eldhärden. Eldhärdens utmärkta värmelagringsförmåga ökar den lagrade värmemängden i härden, varvid även små brasugnar kan lagra en stor mängd värme.

Längs med eldstadens yta sprider sig den stora mängd värme som lagrats i NunnaUuni jämnt ut över hela området. Den frigörs sakta som en stadig strålningsvärme, vilket ger en behaglig värmenjutning.

Eldfast Mammutti-täljsten gör det möjligt att använda vår patenterade Gyllene Elden-förgasningsförbränningsmetod i NunnaUuni-härdar. Gyllene Eldens heta och effektiva förbränning garanterar rena rökgaser med rejäl flamma.

NunnaUunis brasugn i massiv täljsten lagrar värme effektivt i alla konstruktioner

  1. Eldhärden är konstruerad av finkornig Mammutti-täljsten. I eldhärden är klyvningsriktningen inställd för att värmen snabbt ska gå på djupet. En betydande del av värmen kan tas till vara redan i eldhärden.
  2. I rökkanalerna placeras klyvningsriktningen på samma sätt som i eldhärden. Detta innebär att resten av värmen tillvaratas effektivt och att eldstadens inre konstruktioner värms upp alltigenom.
  3. Ytstenarnas klyvningsriktning placeras i ytans riktning. Detta gör att värmen utjämnas över hela ytan, vilket förlänger värmeavgivningen.
  4. Eldhärdens eldfasta Mammutti-täljstensart gör det möjligt för Gyllene Elden att brinna rent och effektivt.

Se modeller

Hitta närmaste återförsäljare och installationsservice

Vill du utforska NunnaUunis sortiment närmare? Behöver du hjälp med installationen? Här hittar du närmaste återförsäljare och företag som erbjuder installationstjänster.

Hitta din närmaste återförsäljare och installationstjänst

Frågor om produkterna?

Har du frågor om våra produkter? Våra experter svarar gärna på alla frågor.

Kontakta oss