Endast utvald Mammutti-täljstensart i eldstaden

Täljsten är ett naturligt material som är bekant för många. Ett mindre känt faktum är att det finns många olika arter, vars sammansättning och struktur skiljer sig mycket. Gemensamt för alla är endast en hög talkhalt som gör dem till mjuka naturstenar. Den unika Mammutti-täljstensarten som används i NunnaUuni-eldstäder kommer från en egen gruva, som ligger i grönstenszonen i Nunnanlahti. Gruvans täljstensart klassificeras som karbonattäljsten.

NunnaUunis egen gruva ligger i grönstenszonen i Nunnanlahti.Dess täljsten är en välriktad karbonattäljstensart.
Grönstenszonens ljusa områden består av täljstensmassiv. NunnaUuni har tillgång till det röda området. Dess täljsten är en välriktad karbonattäljstensart.

Mammutti-täljstenens karbonat består av magnesit, vilket gör den till ett unikt eldstadsmaterial.

Den magnesit som finns i Mammutti-täljstenen innehåller magnesium och lite järn.
Den magnesit som finns i Mammutti-täljstenen innehåller magnesium och lite järn.

I höga temperaturer reagerar Mammutti-täljstenens järnrika magnesit på ett sätt som gör eldhärden allt tåligare ju mer den används. När eldstadens yta når en temperatur på över 520 ºC förvandlas magnesiten till periklas, som visar sig som ett rödbrunt ytskikt.

Eldhärdsten reagerar i höga temperaturer på ett sätt som gör eldhärden allt tåligare ju mer den används.
Vid användning har hettan härdat eldhärdstenens yta och gjort den rödbrun. När eldhärdens yta når en temperatur på över 520 ºC förvandlas magnesiten till periklas.

Täljstensarternas termiska beteende påverkas inte bara av mineralsammansättningen, utan även av dess interna mikrostruktur. Den magnesit som finns i Mammutti-täljstensarten är huvudsakligen finkornig och talken riktas kraftigt under högt tryck i kombination med magnesitgranulat. Tack vare denna struktur hålls det hårda periklaslagret intakt på ytan, varvid eldhärdens temperatur kan vara mycket het. För NunnaUunis eldhärdar i massiv täljsten väljer vi Mammutti-täljstenart, varvid vi inte behöver isolerande skyddsplattor eller gjutna strukturer.

NunnaUunis riktade magnesittäljsten har fått namnet Mammutti-täljsten.

Läs mer om täljstensarter

Källa: Huhta, Anne (2019) Diversity of soapstones: Classification and thermal behavior. https://www.oulu.fi/resterr/jutut/A39_Huhta.pdf. Besökt: 22.3.2019.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Hitta närmaste återförsäljare och installationsservice

Vill du utforska NunnaUunis sortiment närmare? Behöver du hjälp med installationen? Här hittar du närmaste återförsäljare och företag som erbjuder installationstjänster.

Hitta din närmaste återförsäljare och installationstjänst

Frågor om produkterna?

Har du frågor om våra produkter? Våra experter svarar gärna på alla frågor.

Kontakta oss