Från täljsten till täljstensarter

Naturliga stenar som tack vare sin höga talkhalt lätt kan täljas kallas vanligen täljsten. Täljstenens lämplighet för användning i eldstäder baserar sig på andra mineraler och stenens struktur.

För täljstensarter finns ett entydigt och noggrant klassificerings- och namngivningssystem baserat på mineralsammansättning.

När en sten innehåller 35–75 % talk kallas den täljsten.

Täljsten innehåller 35–75% talk och antalet hårda silikater får inte överstiga 35 % (t. ex. serpentin och amfibol). Utöver talk innehåller täljsten andra mineraler, såsom karbonater, kloriter, amfiboler, serpentiner, pyroxener, oliviner, oxider och sulfider.

När mängden andra mineraler i täljstenen är känd, kan täljstenen namnges i enlighet med täljstensarternas klassificeringspraxis.

En mer exakt klassificering bygger på förhållandet mellan oxider, klorit och karbonat. Om det finns 5 % eller mindre hårda silikater i stenen (såsom serpentin, olivin eller amfibol) används A-diagram och om de hårda silikaternas andel är 5–35 % används B-diagrammet. Triangelns spetsar avser klorit-, oxid- och karbonatmineraler. Om antalet hårda silikater överstiger 5 %, läggs namnet på silikatet som prefix till namnet på täljstensarten.

Grönstenszonen i Nunnanlahtiområdet har flera olika täljstensmassiv, där det enligt undersökningar finns många olika täljstensarter. Även i samma fyndighet kan det finnas flera täljstenarter med olika strukturer, varvid behovet av expertis i stenkännedom, urval och byggande framhävs.

I Nunnanlahtis grönstenszon finns flera täljstensmassiv, som visas som ljusa områden på kartan. Bild: GTK.
Enligt undersökningar förekommer ett brett spektrum av olika täljstensarter i Nunnanlahtis grönstenszon.

NunnaUuni har under hela företagets existens satsat starkt på att undersöka och skaffa kännedom om täljstensarter. NunnaUuni-eldstäder är gjorda av Mammutti-täljsten, som är en välriktad magnesittäljsten.

LÄS MER

Source: Huhta, Anne (2019) Diversity of soapstones: Classification and thermal behavior. https://www.oulu.fi/resterr/jutut/A39_Huhta.pdf. Retrieved: 22 March 2019.

Hitta närmaste återförsäljare och installationsservice

Vill du utforska NunnaUunis sortiment närmare? Behöver du hjälp med installationen? Här hittar du närmaste återförsäljare och företag som erbjuder installationstjänster.

Hitta din närmaste återförsäljare och installationstjänst

Frågor om produkterna?

Har du frågor om våra produkter? Våra experter svarar gärna på alla frågor.

Kontakta oss