NunnaUuni-Aqua+ -eldstaden med vattencirkulation förbättrar hemmets energieffektivitet

NunnaUuni-Aqua+ kan användas som en del av hemmets vattenburna värmesystem eller enbart för att värma hushållsvattnet.

Bara en del av värmen som eldstaden alstrar används till varmvatten – resten värmer upp hemmet långsamt och jämnt.

Värmeväxlaren utgör kärnan i eldstaden

 • Påverkar inte eldstadens yttre mått.
 • Påverkar inte eldstadens yttre mått.
 • Vattentemperaturens intervall är stort – den lämpar sig även för uppvärmning av hushållsvatten.
 • Värmeväxlarens vattenkapacitet är liten, vilket innebär att eldstaden är säker att använda under strömavbrott.

Värmeväxlaren är tillverkad av ett sammanhängande stålrör

 • Inga fogar inuti eldstaden.
 • Enkel att installera – ingen VVS-tekniker behövs.

Eldstadens värden för varmvattenberedning

 • Temperaturintervall för inkommande vatten: 20–70 °C
 • Temperaturintervall för utgående vatten: 40–80 °C
 • Värmeenergi som överförs till vattnet: 5–10 kWh*
  *Beror på det inkommande vattnets temperatur.

Systemets nominella värden:

 • Nominellt tryck: 1,5 bar
 • Maximalt tryck: 6 bar
 • Vattnets volymström: 1 l/min

Att beakta för systemet

 • Som varmvattenberedare rekommenderas en spiral eller hybridberedare på minst 300 l.
 • Vattencirkulationen kräver en egen cirkulationspump och en styrenhet som styr pumpen utgående från värmedifferensen mellan eldstaden och varmvattenberedaren.
 • Systemet måste ha avluftning, expansionskärl och säkerhetsventil.
 • Som rörmaterial rekommenderas rostfritt stål eller koppar. Plast- eller kompositrör lämpar sig inte på grund av deras låga temperaturtålighet.

Hitta närmaste återförsäljare och installationsservice

Vill du utforska NunnaUunis sortiment närmare? Behöver du hjälp med installationen? Här hittar du närmaste återförsäljare och företag som erbjuder installationstjänster.

Hitta din närmaste återförsäljare och installationstjänst

Frågor om produkterna?

Har du frågor om våra produkter? Våra experter svarar gärna på alla frågor.

Kontakta oss